GHS Sınıflandırması

Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasalların Etiketlenmesi Sistemi olan GHS, Birleşmiş Milletler tarafından, farklı ülkelerin kimyasal düzenlemelerini ve standartlarını kabul etmenin bir yolu olarak geliştirilmiştir. GHS, sağlık, fiziksel ve çevresel tehlikelerin sınıflandırılmasının yanı sıra, tehlikeli kimyasal maddelerin ve güvenlik bilgi formlarının etiketlerinde hangi bilgilerin bulunması gerektiğini belirten kriterler içerir. Bu sayfa GHS tehlike ifadeleri, resimli simgeler, işaret sözcükleri, tehlike sınıfları, kategoriler ve ihtiyati ifadeler arasındaki ilişkiyi özetlemektedir. Tehlike Sınıfı Piktogramları
GHS Tehlike İfadeleri
AB Tehlike Beyanları
SWA Tehlike Beyanları
Önlem Açıklamaları

Tehlike Sınıfı Piktogramları

Patlayan Bomba
Patlayıcılar
GHS01

Alev
Yanıcı
GHS02

Daire üzerinde alev
oksidanlar
GHS03

Gaz Silindir
Sıkıştırılmış Gazlar
GHS04

Korozyon
Korozivler
GHS05

Kurukafa ve kırık kemikler
Akut Zehirlilik
GHS06

Ünlem işareti
tahriş edici
GHS07

Sağlık tehlikesi
GHS08

çevre
GHS09

GHS Tehlike İfadeleri

Kod Tehlike İfadeleri Tehlike sınıfı Kategori resim yazı Sinyal kelime    İhtiyati İfadeler P-Kodları
Önleme yanıt Depolama Yok etme
H200 Kararsız Patlayıcı Patlayıcılar Kararsız Patlayıcı Tehlike P201, P202, P281 P372, P373, P380 P401 P501
H201 Patlayıcı; toplu patlama tehlikesi Div 1.1 Tehlike P210, P230, P240, P250, P280 P370 + P380, P372, P373 P401 P501
H202 Patlayıcı; ciddi projeksiyon tehlikesi Div 1.2 Tehlike P210, P230, P240, P250, P280 P370 + P380, P372, P373 P401 P501
H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya projeksiyon tehlikesi Div 1.3 Tehlike P210, P230, P240, P250, P280 P370 + P380, P372, P373 P401 P501
H204 Yangın veya projeksiyon tehlikesi Div 1.4 uyarı P210, P240, P250, P280 P370 + P380, P372, P373, P374 P401 P501
H205 Kütle yangında patlayabilir Div 1.5 Hayır Tehlike P210, P230, P240, P250, P280 P370 + P380, P372, P373 P401 P501
Div 1.6 *
H206 Yangın, patlama veya projeksiyon tehlikesi; duyarsızlaştırıcı madde azaldığında patlama riski artar Hassaslaştırılmış patlayıcılar Kategori 1 Tehlike P210, P212, P230, P233, P280 P370 + P380 + P375 P401 P501
H207 Yangın veya projeksiyon tehlikesi; duyarsızlaştırıcı madde azaldığında patlama riski artar Kategori 2 Tehlike P210, P212, P230, P233, P280 P370 + P380 + P375 P401 P501
H207 Yangın veya projeksiyon tehlikesi; duyarsızlaştırıcı madde azaldığında patlama riski artar Kategori 3 uyarı P210, P212, P230, P233, P280 P370 + P380 + P375 P401 P501
H208 Yangın tehlikesi; duyarsızlaştırıcı madde azaldığında patlama riski artar Kategori 4 uyarı P210, P212, P230, P233, P280 P371 + P380 + P375 P401 P501
H220 Son derece yanıcı gaz Yanıcı gazlar Kategori 1 Tehlike P210 P377, P381 P403
H221 Yanıcı gaz Kategori 2 Hayır uyarı P210 P377, P381 P403
H222 Son derece yanıcı aerosol Yanıcı aerosoller Kategori 1 Tehlike P210, P211, P251 P410 + P412
H223 Yanıcı aerosol Kategori 2 uyarı P210, P211, P251 P410 + P412
H224 Son derece yanıcı sıvı ve buhar Yanıcı sıvılar Kategori 1 Tehlike P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 P303+P361+P353, P370+P378 P403 + P235 P501
H225 Son derece Yanıcı sıvı ve buhar Kategori 2 Tehlike P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 P303+P361+P353, P370+P378 P403 + P235 P501
H226 Yanıcı sıvı ve buhar Kategori 3 uyarı P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 P303+P361+P353, P370+P378 P403 + P235 P501
H227 Yanıcı sıvı Kategori 4 Hayır uyarı P210, P280 P370 + P378 P403 + P235 P501
H228 Yanıcı katı Yanıcı katılar Kategori 1 Tehlike P210, P240, P241, P280 P370 + P378
H228 Yanıcı katı Kategori 2 uyarı P210, P240, P241, P280 P370 + P378
H229 Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir Aerosol Kategori 1 Tehlike P210, P211, P251 P410 + P412
H229 Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir Kategori 2 uyarı P210, P211, P251 P410 + P412
H229 Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir Kategori 3 Hayır uyarı P210, P211, P251 P410 + P412
H230 Hava yokken bile patlayıcı reaksiyona girebilir Yanıcı gazlar Tip A Hayır P202
H231 Yüksek basınç ve / veya sıcaklıktaki havasız ortamda bile patlayıcı reaksiyona girebilir B Tipi Hayır P202
H232 Havaya maruz kalırsa kendiliğinden tutuşabilir Piroforik gaz Tehlike P222
H240 Isıtma patlamaya neden olabilir Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar; ve Organik peroksitler Tip A Tehlike P210, P220, P234, P280 P370+P378, P370+P380+P375 P403 + P235, P411, P420 P501
H241 Isıtma yangına veya patlamaya neden olabilir B Tipi Tehlike P210, P220, P234, P280 P370+P378, P370+P380+P375 P403 + P235, P411, P420 P501
H242 Isıtma yangına neden olabilir C, D yazın Tehlike P210, P220, P234, P280 P370 + P378 P403 + P235, P411, P420 P501
H242 Isıtma yangına neden olabilir E, F, G yazın uyarı P210, P220, P234, P280 P370 + P378 P403 + P235, P411, P420 P501
H250 Havaya maruz kalması durumunda kendiliğinden ateş alır Piroforik sıvılar; Piroforik katılar Kategori 1 Tehlike P210, P222, P280 P302 + P334, P370 + P378 P422
H251 Kendi kendine ısıtma; ateş alabilir Kendi kendine ısınan maddeler ve karışımlar Kategori 1 Tehlike P235 + P410, P280 P407, P413, P420
H252 Büyük miktarlarda kendi kendine ısınma; ateş alabilir Kategori 2 uyarı P235 + P410, P280 P407, P413, P420
H260 Su ile temasında kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar çıkarır Su ile Temas Eden, Yanıcı Gaz Veren Maddeler ve Karışımlar Kategori 1 Tehlike P223, P231 + P232, P280 P335 + P334, P370 + P378 P402 + P404 P501
H261 Su ile temasında yanıcı gaz çıkarır Kategori 2 Tehlike P223, P231 + P232, P280 P335 + P334, P370 + P378 P402 + P404 P501
H261 Su ile temasında yanıcı gaz çıkarır Kategori 3 uyarı P231 + P232, P280 P370 + P378 P402 + P404 P501
H270 Yangına neden olabilir veya şiddetlendirebilir; yükseltgen Oksitleyici gazlar Kategori 1 Tehlike P220, P244 P370 + P376 P403
H271 Yangın veya patlamaya neden olabilir; güçlü oksitleyici Yükseltgen sıvılar; Yükseltgen katılar Kategori 1 Tehlike P210, P220, P221, P280, P283 P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378 P501
H272 Yangını şiddetlendirebilir; yükseltgen Kategori 2 Tehlike P210, P220, P221, P280 P370 + P378 P501
H272 Yangını şiddetlendirebilir; yükseltgen Kategori 3 uyarı P210, P220, P221, P280 P370 + P378 P501
H280 Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir Basınç altındaki gazlar Sıkıştırılmış gaz, Sıvılaştırılmış gaz, Çözünmüş gaz uyarı P410 + P403
H281 Soğutulmuş gaz içerir; kriyojenik yanmalara veya yaralanmaya neden olabilir Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz uyarı P282 P336, P315 P403
H290 Metalleri aşındırabilir Metalleri aşındırıcı Kategori 1 uyarı P234 P390 P404
H300 Yutulduğunda ölümcül Akut toksisite, oral Kategori 1, 2 Tehlike P264, P270 P301 + P310, P321, P330 P405 P501
H301 Yutulması halinde toksiktir Kategori 3 Tehlike P264, P270 P301 + P310, P321, P330 P405 P501
H302 Yutulduğunda zararlı Kategori 4 uyarı P264, P270 P301 + P312, P330 P501
H303 Yutulduğunda zararlı olabilir Kategori 5 Hayır uyarı P312
H304 Yutulduğunda ve hava yollarına girerse ölümcül olabilir. Aspirasyon tehlikesi Kategori 1 Tehlike P301 + P310, P331 P405 P501
H305 Yutulduğunda ve hava yollarına girerse ölümcül olabilir. Kategori 2 uyarı P301 + P310, P331 P405 P501
H310 Cilt ile teması halinde ölümcül Akut toksisite, dermal Kategori 1, 2 Tehlike P262, P264, P270, P280 P302 + P350, P310, P322, P361, P363 P405 P501
H311 Cilt ile temasında toksiktir. Kategori 3 Tehlike P280 P302 + P352, P312, P322, P361, P363 P405 P501
H312 Cilt ile teması zararlıdır Kategori 4 uyarı P280 P302 + P352, P312, P322, P363 P501
H313 Cilt ile temasında sağlığa zararlı olabilir. Kategori 5 Hayır P312
H314 Ciddi cilt yanmalarına ve göz hasarına neden olur Cilt aşınması / tahrişi Kategori 1A, B, C Tehlike P260, P264, P280 P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338 P405 P501
H315 Cilt tahrişine neden olur Kategori 2 uyarı P264, P280 P302 + P352, P321, P332 + P313, P362
H316 Hafif cilt tahrişine neden olur Kategori 3 Hayır uyarı P332 + P313
H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir Hassasiyet, Cilt Kategori 1 uyarı P261, P272, P280 P302 + P352, P333 + P313, P321, P363 P501
H318 Ciddi göz hasarına neden olur Ciddi göz hasarı / tahrişi Kategori 1 Tehlike P280 P305 + P351 + P338, P310
H319 Ciddi göz tahrişine neden olur Kategori 2A uyarı P264, P280 P305+P351+P338, P337+P313
H320 Göz tahrişine neden olur Kategori 2B Hayır uyarı P264 P305+P351+P338, P337+P313
H330 Solunduğunda ölümcül Akut toksisite, soluma Kategori 1, 2 Tehlike P260, P271, P284 P304 + P340, P310, P320 P403 + P233, P405 P501
H331 Solunduğunda toksiktir Kategori 3 Tehlike P261, P271 P304 + P340, P311, P321 P403 + P233, P405 P501
H332 Solunduğunda zararlıdır Kategori 4 uyarı P261, P271 P304+P340, P312, P304+P312
H333 Solunduğunda zararlı olabilir Kategori 5 Hayır uyarı P261, P271 P304+P340, P312, P304+P312
H334 Solunması halinde alerji veya astım semptomlarına veya solunum zorluğuna neden olabilir Hassasiyet, solunum Kategori 1, 1A, 1B Tehlike P261, P285 P304 + P341, P342 + P311 P501
H335 Solunum tahrişine neden olabilir Özel hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi Kategori 3 uyarı P261, P271 P304 + P340, P312 P403 + P233, P405 P501
H336 Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir Özel hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Narkotik etkiler Kategori 3 uyarı P261, P271 P304 + P340, P312 P403 + P233, P405 P501
H340 Genetik hasara yol açabilir Eşey hücre mutajenitesi Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H350 Kansere neden olabilir Kanserojen Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H350i Solunması halinde kansere neden olabilir Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H351 Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360 Doğurganlığa veya doğmamış çocuğa zarar verebilir Üreme toksisitesi Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360F Doğurganlığa zarar verebilir Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360D Doğmamış çocuğa zarar verebilir Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360FD Doğurganlığa zarar verebilir; Doğmamış çocuğa zarar verebilir Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360Fd Doğurganlığa zarar verebilir; Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H360Df Doğmamış çocuğa zarar verebilir; Üremeye zarar verme şüphesi var Kategori 1A, 1B Tehlike P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H361 Doğurganlığa veya doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H361f Üremeye zarar verme şüphesi var Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H361d Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var; Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var Kategori 2 uyarı P201, P202, P281 P308 + P313 P405 P501
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir Üreme toksisitesi, laktasyonla veya laktasyonla etkileri Ek kategori Hayır P201, P260, P263, P264, P270 P308 + P313
H370 Organlarda hasara neden olur Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma Kategori 1 Tehlike P260, P264, P270 P307 + P311, P321 P405 P501
H371 Organlara zarar verebilir Kategori 2 uyarı P260, P264, P270 P309 + P311 P405 P501
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar Spesifik hedef organ toksisitesi, tekrarlanan maruz kalma Kategori 1 Tehlike P260, P264, P270 P314 P501
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar Kategori 2 uyarı P260 P314 P501
H400 Sudaki yaşam için çok zehirli Su ortamı için tehlikeli, akut tehlike Kategori 1 uyarı P273 P391 P501
H401 Sucul yaşam için toksik Kategori 2 Hayır P273 P501
H402 Sudaki yaşam için zararlıdır Kategori 3 Hayır P273 P501
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Su ortamı için tehlikeli, uzun süreli tehlike Kategori 1 uyarı P273 P391 P501
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Kategori 2 P273 P391 P501
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Kategori 3 Hayır P273 P501
H413 Sucul yaşam için uzun süre kalıcı zararlı etkilere neden olabilir Kategori 4 Hayır P273 P501
H420 Üst atmosferde ozonu yok ederek halk sağlığına ve çevreye zarar verir Ozon tabakasına zararlıdır Kategori 1 uyarı P502
Kombine H Kodları
H300 + H310 Yutulduğunda veya ciltle temas ederse ölümcül Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal Kategori 1, 2 Tehlike
H300 + H330 Yutulduğunda veya solunduğunda ölümcül Akut toksisite, oral; akut toksisite, soluma Kategori 1, 2 Tehlike
H310 + H330 Cilt ile temasında veya solunduğunda ölümcül Akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 1, 2 Tehlike
H300 + H310 + H330 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda ölümcül Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 1, 2 Tehlike
H301 + H311 Yutulduğunda veya cilt ile temasında toksiktir. Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal Kategori 3 Tehlike
H301 + H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir. Akut toksisite, oral; akut toksisite, soluma Kategori 3 Tehlike
H311 + H331 Cilt ile temasında veya solunduğunda toksiktir. Akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 3 Tehlike
H301 + H311 + H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 3 Tehlike
H302 + H312 Yutulduğunda veya cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal Kategori 4 uyarı
H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır Akut toksisite, oral; akut toksisite, soluma Kategori 4 uyarı
H312 + H332 Cilt ile temasında veya solunduğunda zararlıdır. Akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 4 uyarı
H302 + H312 + H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır. Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 4 uyarı
H303 + H313 Yutulduğunda veya cilt ile temasında sağlığa zararlı olabilir. Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal Kategori 5 Hayır uyarı
H303 + H333 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlı olabilir Akut toksisite, oral; akut toksisite, soluma Kategori 5 Hayır uyarı
H313 + H333 Cilt ile temasında veya solunduğunda zararlı olabilir Akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 5 Hayır uyarı
H303 + H313 + H333 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlı olabilir Akut toksisite, oral; akut toksisite, dermal; akut toksisite, soluma Kategori 5 Hayır uyarı
H315 + H320 Cilt ve göz tahrişine neden olur Cilt aşınması / tahrişi ve ciddi göz hasarı / tahrişi Kategori 2, 2B uyarı

* Div 1.6 - Yalnızca nakliye gereksinimlerini karşılar. Daha fazla bilgi için, bkz Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi İçin Bir Kılavuz (GHS).

AB Tehlike Beyanları

EUH001 Kuru iken patlayıcı
EUH006 Hava ile temasa veya temas etmeden patlayıcı
EUH014 Su ile şiddetli reaksiyon verir
EUH018 Kullanımda yanıcı / patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir
EUH019 Patlayıcı peroksit oluşturabilir
EUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
EUH044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski
EUH059 Ozon tabakasına zararlıdır
EUH066 Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir
EUH070 Göz ile temasında toksiktir.

Güvenli Çalışma Avustralya Tehlike Beyanları

AUH001 Kuru iken patlayıcı
AUH006 Hava ile temasa veya temas etmeden patlayıcı
AUH014 Su ile şiddetli reaksiyon verir
AUH018 Kullanımda, yanıcı / patlayıcı buhar / hava karışımı oluşturabilir
AUH019 Patlayıcı peroksit oluşturabilir
AUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır
AUH031 Asitle temasında toksik gaz çıkarır
AUH032 Asitle temasında çok toksik gaz çıkarır
AUH044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski
AUH066 Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa ve çatlamaya neden olabilir

Önlem Açıklamaları

Genel Önlem İfadeleri

P101 Tıbbi yardım gerekirse, elinizde ürün kabını veya etiketini bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyunuz

Önleme İhtiyati İfadeler

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202 Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar kullanmayın.
P210 Isıdan, sıcak yüzeyden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. - Sigara İçmek Yasaktır.
P211 Açık aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P212 Sınırlandırma altında ısıtmadan veya hassaslaştırılmamış ajanın indirgenmesinden kaçının.
P220 Kıyafetlerden ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun.
P221 Yanıcılarla /… karışmasını önlemek için her türlü önlemi alın
P222 Hava ile temasına izin vermeyin.
P223 Su ile temasına izin vermeyin.
P230 Şununla ıslatın…
P231 İnert gaz altında tutunuz.
P232 Nemden koruyun.
P233 Konteynırı sıkıca kapalı tutun.
P234 Sadece orjinal kabında saklayın.
P235 Sakin ol.
P240 Topraklama / bağlama kabı ve alma ekipmanı.
P241 Patlamaya dayanıklı [elektrik / havalandırma / aydınlatma /… /] ekipman kullanın.
P242 Sadece kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P244 Valfleri ve bağlantı parçalarını yağ ve gresden uzak tutun.
P250 Öğütme / şok / sürtünmeye /… maruz bırakmayın
P251 Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da yakmayın.
P260 Toz / duman / gaz / buğu / buhar / spreyini solumayınız.
P261 Toz / duman / gaz / buğu / buhar / sprey solumaktan kaçının.
P262 Gözlere, cilde veya kıyafetlere girmeyin.
P263 Hamilelik sırasında / emzirirken temastan kaçının.
P264 Kullandıktan sonra… iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
P271 Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
P272 Kirlenmiş iş kıyafetlerinin iş yerinden çıkmasına izin verilmemelidir.
P273 Çevreye bırakılmasından kaçının.
P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281 Gerektiğinde kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P282 Soğuk yalıtkan eldivenler / yüz siperi / göz koruması kullanın.
P283 Yangına dayanıklı veya alev geciktirici giysiler giyin.
P284 [Yetersiz havalandırma durumunda] Solunum koruyucu kullanın.
P285 Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruması kullanın.
P231 + P232 İnert gaz altında kullanın / ... Nemden koruyun.
P235 + P410 Sakin ol. Güneş ışığından koruyun.

Tepki Önlem İfadeleri

P301 Yutulursa:
P302 CİLT ÜZERİNE:
P303 CİLT ÜZERİNDE (veya saç):
P304 YALANMIŞ ise:
P305 GÖZLERDE:
P306 GİYİM ÜZERİNE:
P307 Maruz kalırsa:
P308 Maruz kalırsa veya endişelenirseniz:
P309 Maruz kalırsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
P310 Derhal bir ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P311 ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın /…
P312 ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN XNUMX NOLU TELEFONUNU veya doktoru /… arayın.
P313 Tıbbi tavsiye / yardım alın.
P314 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.
P315 Derhal tıbbi yardım / öneri alın.
P320 Özel tedavi acildir (bu etikete bakın).
P321 Spesifik tedavi (bu etikete bakın ...).
P322 Özel önlemler (bu etikete bakın…).
P330 Ağzı çalkala.
P331 Kusmaya neden olmayın.
P332 CİLT tahrişi oluşursa:
P333 Cilt tahrişi veya kızarıklığı meydana gelirse:
P334 Soğuk suya batırın [veya ıslak bandaj sarın].
P335 Gevşek parçacıkları ciltten temizleyin.
P336 Buzlu parçaları ılık suyla çözün. Etkilenen bölgeyi ovmayın.
P337 Göz tahrişi devam ederse:
P338 Varsa ve çıkarması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam et.
P340 Kurbanı temiz havaya çıkarın ve solunum için rahat bir konumda dinlenin.
P341 Solunum zorsa, kurbanı temiz havaya çıkarın ve solunum için rahat bir konumda dinlenin.
P342 Solunum semptomları yaşıyorsanız:
P350 Bol miktarda sabun ve suyla yıkayın.
P351 Dikkatlice birkaç dakika su ile yıkayın.
P352 Bol su ile yıkayın /…
P353 Cildi su ile yıkayın [veya duş].
P360 Kirlenmiş giysilerinizi ve cildinizi, giysileri çıkarmadan önce hemen bol su ile yıkayın.
P361 Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
P362 Kirlenmiş giysileri çıkarın.
P363 Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
P364 Ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. [2015 sürümünde eklendi]
P370 Yangın durumunda:
P371 Büyük yangın ve büyük miktarlarda:
P372 Patlama riski.
P373 Ateş patlayıcılara ulaştığında ateşle ÇALIŞMAYIN.
P374 Normal bir önlemle makul bir mesafeden yangınla mücadele edin.
P376 Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
P377 Sızıntı yapan gaz yangını: Sızıntı güvenli bir şekilde durdurulamazsa söndürmeyin.
P378 Söndürmek için… kullanın.
P380 Alanı boşaltın.
P381 Sızıntı durumunda, tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın.
P390 Maddi hasarı önlemek için döküntüleri eminiz.
P391 Döküntü topla.
P301 + P310 YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru /… arayın.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru arayın /… Kendinizi iyi hissetmiyorsanız.
P301 + P330 + P331 Yutulduğunda: Ağzınızı çalkalayın. Kusmaya neden olmayın.
P302 + P334 CİLT ÜZERİNDE: Soğuk suya daldırın [veya ıslak bandaj sarın].
P302 + P335 + P334 Gevşek parçacıkları ciltten temizleyin. Soğuk suya batırın [veya ıslak bandaj sarın].
P302 + P350 CİLTTEYSE: Bol miktarda sabun ve suyla yıkayın.
P302 + P352 CİLT ÜZERİNDE: Bol su ile yıkayın.
P303 + P361 + P353 CİLT (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: derhal tüm bulaşmış giysileri giyiniz. SKIN'i suyla yıkayın [veya duş].
P304 + P312 SOLUNMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru /… arayın.
P304 + P340 INHALED ise: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat tutun.
P304 + P341 Solunması halinde: Solunum zorsa, kurbanı temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alma için rahat bir konumda tutun.
P305 + P351 + P338 GÖZLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarın - durulamaya devam edin.
P306 + P360 GİYİMLE TEMAS HALİNDE: Durulayın. Giysileri çıkarmadan önce hemen kirlenmiş GİYİM ve CİLT bol su ile yıkayın.
P307 + P311 Maruz kalırsa: ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P308 + P311 Maruz kalınması veya endişelenmesi halinde: ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru /… arayın.
P308 + P313 Maruz kalırsa veya endişelenirseniz: Tıbbi tavsiye / yardım alın.
P309 + P311 Maruz kalırsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız: ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P332 + P313 CİLT tahrişi olursa: Tıbbi tavsiye / yardım alın.
P333 + P313 CİLT tahrişi veya kızarıklığı meydana gelirse: Tıbbi yardım / öneri alın.
P335 + P334 Gevşek parçacıkları ciltten temizleyin. Soğuk suya daldırın / ıslak bandaj sarın.
P337 + P313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye / yardım alın.
P342 + P311 Solunum semptomları yaşarsanız: ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru /… arayın.
P361 + P364 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P362 + P364 Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370 + P376 Yangın durumunda: Güvenli ise, sızıntıyı durdurun.
P370 + P378 Yangın çıkması durumunda: Söndürmek için… kullanın.
P370 + P380 Yangın durumunda: Alanı boşaltın.
P370 + P380 + P375 Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riski nedeniyle uzaktan yangınla mücadele edin.
P371 + P380 + P375 Büyük yangın ve büyük miktarlarda: Alanı boşaltın. Patlama riski nedeniyle uzaktan yangınla mücadele edin.

Depolama Önlem İfadeleri

P401 Aşağıdakilere uygun olarak saklayın ...
P402 Kuru bir yerde saklayın.
P403 İyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
P404 Kapalı bir kapta saklayın.
P405 Mağaza kilitlendi.
P406 Korozyona dayanıklı /… dayanıklı iç astarlı kapta saklayın.
P407 Yığınlar veya paletler arasındaki hava boşluğunu koruyun.
P410 Güneş ışığından koruyunuz.
P411 … ° C /… ° F'yi geçmeyen sıcaklıklarda saklayın.
P412 50 ° C / 122 ° F üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P413 … Kg /… lbs'den büyük yığın kütleleri… ° C /… ° F'yi aşmayan sıcaklıklarda saklayın.
P420 Ayrı ayrı depolayın.
P422 İçeriği şurada saklayın…
P402 + P404 Kuru bir yerde saklayın. Kapalı bir kapta saklayın.
P403 + P233 İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
P403 + P235 İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Sakin ol.
P410 + P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
P410 + P412 Güneş ışığından koruyun. 50 ° C / 122 ° F üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P411 + P235 … ° C /… ° F'yi geçmeyen sıcaklıklarda saklayın. Sakin ol.

Bertaraf Önlem İfadeleri

P501 İçeriği / kabı imha edin…
P502 Geri kazanma veya geri dönüşüm hakkında bilgi için üretici veya tedarikçiye başvurun.