Kategori: P2 Reseptör İnhibitörleri

Yok hayır.Moleküler yapıÜrün Bilgisi
1Klopidogrel sülfat CAS #: 120202-66-6
2GW791343 HC1 CAS #: 309712-55-8